Argumenten en bezwaren tegen het initiatiefplan Bloem en Daal

In de notitie “De waarde van het Wederopbouwplan Dudok” worden de cultuur historische en ruimtelijke argumenten tegen het initiatiefplan Bloem en Daal beschreven.  Klik hier om de notitie te openen

Planologische bezwaren tegen het bouwen in parken en groenstroken in het algemeen en tegen het initiatiefplan Bloem en Daal in het bijzonder:

De woningvraag is groot in Den Haag. Er is behoefte aan 2000 woningen per jaar. De stad gaat geen nieuwe uitbreidingslocaties meer ontwikkelen zoals Ypenburg en Wateringseveld. De opgave is om slim om te gaan met de beschikbare ruimte in de stad. Dat kan door het herontwikkelen van in onbruik geraakte delen in de stad, zoals de toren bij het Savornin Lohmanplein, de vuilverbranding bij de Loosduinsekade of de sporthallen bij Houtrust. Het kan door verdichten zoals rond het Centraal Station. Dat klinkt allemaal logisch en verstandig. Maar er wordt ook gezocht in parken en groenstroken. Dat blijkt uit het initiatiefplan voor Bloem en Daal.
Dan moet je gaan oppassen.

2000 woningen per jaar is geen kleinigheid. Over een periode van 5 jaar zijn dat 10.000 woningen. Dat zijn net zoveel woningen als in Ypenburg. Zo veel plantsoenen en groenstroken zijn er helemaal niet in Den Haag. Deze woningvraag vraagt om goed onderzoek en een breed gedragen visie op de ontwikkeling van de stad. En zeker niet om aan de hand van plannen van ontwikkelaars het groen in de stad langzaam vol te bouwen. Natuurlijk wil een ontwikkelaar op een mooie plek bouwen; dat verkoopt goed. Maar mooie plekken zijn gemeenschappelijk bezit en uitverkoop van de mooie plekken is niet in het belang van de stad. En het lost die vraag van 2000 woningen per jaar al helemaal niet op.
Verdichting moet de kans zijn om kwaliteit toe te voegen aan de stad, niet om bestaande kwaliteiten op te eten. Dan is het gauw op.
Dit is geen goed ruimtelijk ordeningsbeleid voor de stad. En we willen de onomkeerbare gevolgen van een beleid zonder visie zeker niet hier voor onze deur en op deze plek. Dat kan anders en beter.

Comments

comments