Nieuwbouwplannen gaan niet door

In een onderhoud met de wethouder is op maandagmiddag 10 april 2017 ons medegedeeld dat de nieuwbouwplannen van de baan zijn. De wethouder Joris Wijsmuller zei dat hij op grond van nadere overwegingen de knoop heeft doorgehakt en stopt met het bouwplan voor een 9-hoog appartementencomplex  Bloem & Daal op de hoek van de Ranonkelstraat en de Daal en Bergselaan in de Bloemenbuurt.
De brief die het actiecomité naar het college van B en W had gestuurd, heeft voor de wethouder de doorslag gegeven. Bloem & Daal op de groenstrook langs het Stokroosveld  past niet binnen de verdichtingsnota ‘Agenda Ruimte voor de Stad’.
Vergroen Segbroek is de opdracht van Agenda Ruimte voor de Stad en een groene dooradering zou daar moeten blijven. In de Bloemenbuurt moet de bestaande woonkwaliteit gehandhaafd worden en moet er rust heersen.
De wethouder heeft vorig jaar op een buurtbijeenkomst in de Bergkerk gezegd dat het bouwplan niet zou doorgaan, als het niet zou passen binnen de Agenda Ruimte voor de Stad. En de wethouder heeft woord gehouden. Ook zei hij dat het zeer uitzonderlijk is als een bouwplan voortijdig wordt gestopt.

Met een laatste nieuwsbrief heeft het actiecomité de buurt op de hoogte gesteld. KLIK hier om deze te openen.

Comments

comments