Standpunt actiecomité Bloem en Daal Nee inzake ‘Ruimte voor de stad’

Een kleine delegatie van het actiecomité “Bloem en Daal Nee” heeft zich aangemeld om mee te denken in de stadsgesprekken.
Binnen het actiecomité wordt als volgt over ‘Ruimte voor de stad’ gedacht:

Wij hebben een open constructieve houding, maar vinden dat het bij de ruimtelijke ordening niet alleen gaat om creativiteit en openheid maar vooral ook om de ‘belangen’ van iedereen die werken en wonen in de stad.
Ten eerste moet het om de altijd politieke vraag gaan óf er ergens iets gebouwd of verdicht moet worden. Daar past een ‘open’ houding. Daarna pas komt de vraag aan de orde, wat en hoe er iets gebouwd moet worden. Hier past een creatieve houding.
Bouwen in het groen is lucratief, als je daaraan begint komen de lastige gebieden die het echt nodig hebben niet meer aan de beurt. Als de stad moet groeien, dan moet de stad ook verbeteren. Dit doe je door herstructureren van al bebouwd maar in onbruik en verval geraakt gebied. En er zijn gebieden genoeg die om nieuw leven vragen: Fruitweg en omgeving, Kerketuinen, Mariahoeve, leegstaande verzorgingshuizen, Rode Kruisziekenhuis, Vroondaal, Kijkduin, Norfolk. Ook zijn er genoeg leegstaande kantoren (660.000 m2 in Den Haag) die tot woningen omgebouwd kunnen worden. De stad is met de verbouw van 220.000 m2 mooi op weg, nu die resterende 440.000 m2 nog.
Niet alleen volbouwen, maar ook een goede groenstructuur creëren in deze dichtbebouwde stad. Daar is visie en sturing voor nodig.
Een levende stad heeft ademruimte nodig.

Comments

comments