De Haagse Prikkel maart 2017

De Haagse Stadspartij heeft een nieuw blad uitgebracht “De Haagse Prikkel”. De visie van de Haagse Prikkel is dat  burgers dienen te bepalen wat er met onze stad gebeurt en niet een verbond van projectontwikkelaars, topambtenaren, bestuurders etc.
In het eerste nummer staat een beschouwing van Miel Karthaus over het ‘Algemeen Belang’ en een verhaal van hem hoe de gemeentelijke dienst Stedelijke Ontwikkeling met dat belang omgaat. Dit in het kader van het planinitiatief Bloem en Daal. Doordat dit een uitgave van de Haagse Stadspartij is hopen wij dat binnen deze partij het besef komt dat de procedure die door de dienst Stedelijke Ontwikkeling wordt gehanteerd niet juist is.

Klik HIER om het artikel te openen.

Comments

comments