Brief aan wethouder en projectleider dd. 20-12-2016

De gang van zaken rond Bloem en Daal stellen ons niet gerust. De afspraken die we met de wethouder en de projectleider van de gemeente hebben gemaakt in ons laatste gesprek op 8 september j.l. worden niet nagekomen. We hebben onze zorgen en bezwaren uiteengezet in een brief aan de wethouder. Klik HIER om te openen.
We hebben ook een brief geschreven aan Willy van Rossum, de projectleider. Wij zijn van mening dat er onjuistheden in het verslag staan en er gesprekspunten missen. Klik HIER om deze te openen.

We kregen zeer vlot antwoord van de wethouder. Klik HIER om deze te openen. Als bijlage ontvingen we ook de randvoorwaarden voor het ecologisch onderzoek waarvoor de projectontwikkelaar opdracht heeft gegeven.
Klik HIER om deze te openen.

Comments

comments