Uitnodiging gebiedscoalities: Waar is ruimte in de stad?

Uitnodiging voor deelname aan een gebiedscoalitie voor het aansturen van ruimtelijke verkenningen in de 8 stadsdelen in Den Haag.
Dit project is onderdeel van de Agenda Ruimte voor de Stad.
De besluitvorming inzake de Agenda Ruimte voor de Stad is input voor de Nota van Uitgangspunten (NvU) van het planinitiatief Residentie Bloem en Daal. Hierin staan onder andere de kaders die het college stelt aan de uitwerking van een plan voor de locatie. In de NvU zal de relatie gelegd worden met de (uitkomsten van) de Agenda Ruimte voor de Stad die op dat moment door het college worden geformuleerd en voor besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. In dat licht zal ook voor de zomer besluitvorming over de NvU kunnen plaatsvinden.

Comments

comments