Intentieverklaring

De gemeente heeft een intentieverklaring gesloten, waarin de gemeente de ontwikkelaar exclusiviteit van de locatie verleent. In de intentieverklaring staan een aantal onvolkomenheden en onjuistheden, best slordig voor een dergelijk officieel document. Klik hier om het document te openen.

Hierbij onze opmerkingen betreffende onjuistheden:
Sub 6: Volgens sub 6 wordt, indien de benodigde grond wordt vrijgegeven, het sub 4 genoemd bedrag in mindering gebracht. Betreffend bedrag staat echter vermeld in sub 5.

Sub 7: Volgens sub 7 zal de Gemeente een studie uitvoeren naar de (financiële) haalbaarheid. Zijn daar al enige resultaten van bekend? Indien het plan niet haalbaar is vervalt het sub 4 genoemd bedrag aan de Gemeente. Betreffend bedrag staat echter vermeld in sub 5.

Sub 8: Als met het zogenaamde “juridisch-planologisch kader” (ook) het bestemmingsplan wordt bedoeld, kan wijziging daarvan dan – weliswaar met inspanning van de Gemeente – voor rekening van Ontwikkelaar (K&vW) komen? Ja, eventuele kosten die hiermee gepaard gaan, maar verder ……

Sub 9: Geeft aan dat (eventuele) planschade voor rekening zal komen van K&vW. Leuk c.q. handig om te weten, maar of je als Gemeente dit risico zo maar met één pennenstreek kan doorsturen is maar zéér de vraag (immers, Gemeente staat toe, faciliteert ……).

Sub 10: De Nota van Uitgangspunten, als hier bedoeld, is in ieder geval over zijn houdbaarheidsdatum (tweede helft 2015) heen, of wordt toch 2016 bedoeld?

Sub 11 en 12: Als Ontwikkelaar (K&vW) de activiteiten als vermeld in sub 11 en sub 12 al zou hebben uitgevoerd/voltooid, dan heeft het Actiecomité daar m.n. van de activiteiten in sub 12 nog maar weinig van “mee gekregen”.

Sub 13: Acht maanden na ondertekening van de overeenkomst – daarom 17 maart 2016!! – Sluiten partijen een zgn. GARO (= Grond Afname Realisatie Overeenkomst). Het sluiten van een GARO kan echter weer niet zonder a) Nota van Uitgangspunten en b) overeenstemming

Sub 14: Indien acht maanden na ondertekening van de overeenkomst geen GARO – daarom van 17 maart 2016 dus!! – Zullen partijen met elkaar in overleg treden. Betreffende periode staat echter niet in sub 12, doch in sub 13 vermeld.

Sub 15: Indien de Nota van Uitgangspunten niet wordt vastgesteld en/of geen overeenstemming over de GARO komt er geen vervolgovereenkomst en vervalt het sub 4 genoemd bedrag aan de Gemeente. Betreffend bedrag staat echter vermeld in sub 5.

Voor ons rijst de vraag: Hoeveel juridische waarde heeft een dergelijk opgesteld officieel document! De periode van 8 maanden is op 17 maart verlopen, we zijn zeer benieuwd naar de vervolgstappen
Wij zijn niet op de hoogte van onderzoeksresultaten en draagvlak is er zeer zeker niet.

Comments

comments