Bewoners pleiten voor een samenhangende aanpak om kaalslag groenstructuur te voorkomen

Op dit moment gebeurt er van alles bij ons in de buurt:
– Herinrichting van de Sportlaan
– Planinitiatief Bloem en Daal
– Kap populieren

De bewoners van bewoners van de Ranonkelflats uiten hun zorg over het ontmantelen van de groenzone langs de Haagse Beek ter hoogte van de flats door de bushalte en het opschuiven van de weg met bijna 2 meter. Ze pleiten voor een alternatieve oplossing voor het profiel ter hoogte van de Ranonkelflats, en of handhaven van de bushalte bij de Vliegenvangerlaan of opheffen van de halte en tot slot pleiten ze voor een begrijpelijke, normale rotonde bij de Kwartellaan. Klik HIER voor het hele document.

De bewoners van de Ranonkelstraat hebben een bezwaarschrift ingediend tegen het kappen van de populieren langs de Segbroeklaan. Met de herinrichting van de Sportlaan, het kappen van de populieren en de mogelijk ontwikkeling van Bloem en Daal dreigt een enorme kaalslag in de Beekzone in dit gebied, dat onderdeel is van de hoofdgroenstructuur van de stad, de ecologische verbindingszone en beschermd stadsgezicht. De bewoners pleiten voor een samenhangend en gefaseerd plan dat recht doet aan het belang van deze structuur. Klik HIER voor het bezwaarschrift.

De boodschap van de twee notities moge duidelijk zijn. Hiermee komen een hoeveelheid ontwikkelingen op ons af uit verschillende richtingen, maar met een optellende aantasting van het bomenbestand, de groenstructuur, de ecologische en ruimtelijke kwaliteit.
De plannen vallen onder 3 wethouders, de deelgemeente en de centrale diensten. Wij hopen dat er heel goed afgestemd en afgewogen wordt.

Comments

comments